Хроники

2011 - създаден е Институт за българска философска култура

2010 - Институтът за философски изследвания на БАН е преобразуван през 2010 в Институт за изследване на обществата и знанието

2007 - основан е Български център за процесуални изследвания.

2007 - създаден е Философски клуб в СУ.

2005 – основано е Българско онтологическо общество.

2002 - основано е Сдружение на университетските преподаватели по философия.

2000 - сп. KHORA

1994 - първи брой на Архив за средновековна философия и култура.

1994 - Философски вестник - издател Сашо Стоянов.

1993 - Първа Международна олимпиада по философия - Смолян.

1992 - сп. Философски алтернативи.

1992 - сп. Философия - издание на МОН.

1991 - първа книжка на сп. FILOSOFIA - до 1993.

1990 - сп. Философски преглед – нова версия

1990 - сп. Критика и хуманизъм.

1989 - юниПърва Национална олимпиада по философия

1988 – октомври – иницирана е Олимпиада по философия

1987основан е Философски клуб в Пловдив. Сбирките са в Техническия университет.

1986 – основан е Философски клуб СОКРАТ в Перник.

1983 – първа философска конференция в Гьолечица.

1982 - излиза книгата Фашизмът на Желю Желев.

1977 – първа сбирка на Философския салон на Николай Василев.

1962 – 14 юни – Желю Желев говори за “десталинизация” на философията на съвместна конференция на ИФ при БАН и Катедрата по Философия при СУ.

1955 – Слави Боянов е арестуван от ДС. 1956 – уволнен е от СУ.

1952-3 - обсъждане на труда на Димитър Михалчев Традиционната логика и нейното материалистическо обосноваване в Института по философия на БАН, което се превръща в “научен карнавал” (по думите на Михалчев), при което Михалчев е заклеймен като “последният представител на буржоазната философия у нас”.

1948 – основаване на Институт по философия към БАН.

1929 - започва да излиза списание Философски преглед, основано от Димитър Михалчев – до 1943

1888 – създаване на Философски факултет в Софийския университет.

No Comments