За живота на философите

Продължителност на живота

24 – Wackenroder, Wilhelm Heinrich (13. 07.1773 – 13.02.1798)
26 – Ramsey, Frank P. (22.02.1903 – 18.01.1930)
28 – Novalis (02.05.1772 – 25.03.1801)
39 – Pascal, Blaise (19.06.1923 – 19.08.1962), Lask, Emil (25.09.1975 – 26.05.1915)
44 – Spinoza, Baruch (24.11.1632 – 21.02.1677)
47 – Baumgarten, Alexander Gottlieb (17.07.1714 – 27.05.1762), Соловьев, Владимир (16.01.1953 – 31.06.1900)
48 – Austin, John (March 26.03.1911 – 08.02.1960),  Benjamin, Walter (15.07.1892 – 27.09.1940)

92 – Quine, Willard Van Orman (25.06.1908 – 25.12.2000), Popper, Karl Raumund (28.07.1902 – 17.09.1994), Goodman, Henry Nelson (07.08.1906  – 25.11.1998), Hempel, Carl Gustav (08.01.1905  – 09.11.1997)
94 – Лосев, Алексей Федорович (10.09.1993 – 24.05.1988)
97 – Russell, Bertrand (18.05.1972 – 02.02.1970)
102 – Gadamer, Hans-Georg (11.02.1900 – 13.03.2002); Junger, Ernst (29.03.1995 – 19.02.1998)

Философи-вундеркинди:

 • Авицена
 • Лайбниц
 • Рамси
 • Шелинг

 

Кой при кого е учил - знаменити ученици при знаменити учители:

Димитър Михалчев – при Хайнрих Рикерт и Йоханес Ремке
Цеко Торбов – при Леонард Нелсон
Стилиян Йотов – при Хабермас
Alfred Tarski – при Kazimierz Twardowski
Aristotle – при Plato
Giorgio Agamben – при Martin Heidegger
Hanna Arendt – при Martin Heidegger
Herbert Marcuse – при Martin Heidegger
Jan Lukasiewicz – при Kazimierz Twardowski
Karl Loewith – при Martin Heidegger
Kazimierz Ajdukiewicz – при Kazimierz Twardowski
Kazimierz Twardowski – при Franz Brentano
Ludwig Wittgenstein – при Bertrand Russell
Novalis – при Fichte
Plato – при Socrates
Stanisław Leśniewski – при Kazimierz Twardowski
Thomas F. Torrance – при Norman Kemp Smith
Rudolf Carnap – при Frege

 

Любовта на философите в писма

 • Мартин Хайдегер и Хана Арент – В: Хана Арент/Мартин Хайдегер. (2003) Писма 1925-1975. София: Изд. Критика и хуманизъм.
 • Алексей Лосев и Валентина Соколова – В: сп. Философски алтернативи – 4/2007 г. Руският оригинал.

 

Философски семейства:

G. E. M. Anscombe – Peter Geach
Patricia S. Churchland – Paul M. Churchland
Patricia Kitcher – Philip Stuart Kitcher
Amelie Oksenberg Rorty – Richard Rorty

Философски вечери:

Сряда – при Вячеслав Иванов в “кулата от слонова кост”
Четвъртък – Виенски кръг
Петък – при Габриел Марсел
Събота – Кеймбриджките апостоли (Ръсел, Мур, Мактагарт и др.)

Насилие срещу философи

 • Убити
  • Сократ (399 пр.Хр.)
  • Джордано Бруно († 17 февруари 1600)
  • Теодор Лесинг († 31 август 1933)
  • Павел Флоренски († 8 декември 1937)
  • Едит Щайн († 9 август 1942)
  • Ян Паточка († 13 март 1977)
 • Загинали във война – Емил Ласк († 26 май 1915)
 • Лишавани трайно от свобода -
  • Платон
  • Николай Бердяев – в Царска Русия и в Съветска Русия,
  • Алексей Лосев – ГУЛАГ;
 • Арестувани – Жан-Пол Сартр, Жак Дерида
 • Лишавани от право да преподават по политически причини – Христиан Волф, Й.Г.Фихте, Алексей Лосев,
  • Слави Боянов – 1956
  • Желю Желев
  • Николай Василев


No Comments