Нови книги

НОВИ КНИГИ ОТ БЪЛГАРСКИ АВТОРИ

2011

Денков, Димитър (2011) Що е Просвещение? Текстове, жанрове, контексти около Кантовия “Отговор на въпроса: Що е Просвещение?” София: УИ “Св. Климент Охридски”.

Канавров, Валентин (2011) Пътища на метафизиката: Кант и Хайдегер.  София: Изток-Запад. 452 с.

Каприев, Георги (2011) Византийска философия. София: Изток-Запад.  478 с.

Тодоров, Христо (2010) Работа върху понятията. София: НБУ.  268 с.

2010

Димитър, Зашев (2010) Образи и образци. Конфигурации на безформеното. София: Университетско издателство “Свети Климент Охридски”.  2010. 320 с.

Каприев, Георги (2010) Максим Изповедник. Въведение в мисловната система.  София: Изток-Запад. 270 с.

2009

Андонов, Александър (2009) Философията и проблемите на духа. София: Университетско издателство “Свети Климент Охридски”. 160 с.

2008

Попов, Стефан (2008) Витгенщайн: Аналитика на мистическото. София: Алтера. 276 с.

Василев, Николай (2008) Съчинения в 7 тома: Човешката памет Т. 3. София: Захарий Стоянов; УИ “Св.Климент Охридски”. 378 с.

Василев, Николай (2008) Съчинения в 7 тома: Човешкият свят Т. 4. София: Захарий Стоянов; УИ “Св.Климент Охридски”. 468 с.

Макариев, Пламен (2008) Мултикултурализмът между толерантността и признанието. София: Изток-Запад. 240 с.

2007

Герджиков, Сергей (2007) De-cogito. Отмисляне на измисления свят. София : Екстрем, 2007. 522 с.

No Comments