Инициативи

1988 – октомври

Идея, инициатива и съосновател (заедно с Александър Андонов и Стоян Асенов) на Олимпиада по философия за ученици.

1989 – юни

Образователна икономическа игра ФИРМИ (БизнесБорсаБанки) (по аналогия с играта Monopoly). Едно издание през февруари 1990 г.

1990

Участие в колектив (с Александър Андонов и Стоян Асенов), създаване на проект и организация за въвеждане на предметен цикъл Философия в средното образование.

Предложение до Факултетния съвет на ФФ за въвеждане на кандидатстудентски изпит по философия. *Не е прието.

1991

Проучване сред кандидат-студентите (съвм. със Стоян Асенов и Олег Георгиев) и предложение за въвеждане кандидатстудентски изпит по философия за специалност Философия.

1992

Предложение за НОВ УЧЕБЕН ПЛАН на специалност Философия, основан на принципа на разграничението между Дисциплина и Курс (покриване хорариума на учебните дисциплини чрез предлагане на няколко, вкл. алтернативни и допълващи се, курсове от по 30 ч.). * Не е прието.

1993

Предложение за създаване на Колегиум в специалност Философия.

1994

Предложение за въвеждане на дисциплина ФИЛОСОФСКА АНТРОПОЛОГИЯ в специалност Философия.

1997

Инициатива за създаване на АСИСТЕНТСКИ КОЛЕГИУМ в СУ “Свети Климент Охридски”. Учредители: Иван Колев, Павел Павлов, Николай Гочев, Сергей Игнатов, Тодор Ялъмов, Огнян Ковачев.

1999

Инициатива за издаване (заедно с Николай Гочев, Тодор Ялъмов, Павел Павлов и Огнян Ковачев) на ВЕСТНИК за университетски реформи АЛМА МАТЕР. Издадени са 5 броя.

2001

Иницииране и създаване с Олег Георгиев на Философски сайт ТЕЗАУРУС:www.uni-sofia.bg/tesaurus.

Предложение (заедно с Павел Павлов) към Лютви Местан, депутат от ДПС, за въвеждане на свободен платен прием в магистърската степен. Осъществено през 2002 г.

Иницииране на магистърска програма ВИРТУАЛНА КУЛТУРА.

Предложение за създаване на СТОПАНСКИ СЪВЕТ за всяка от университетските сгради (включваш преподаватели и студенти) с оглед на нейното по-добро стопанисване. * Не е прието.

2002

Инициатива за създаване на БИБЛИОТЕЧЕН СЪВЕТ на специалност Философия.

Иницииране и участие в написването (заедно с доц. Нели Огнянова, доц. Татяна Буруджиева, доц. Недялка Видева, доц. Милена Стефанова) на ПРАВИЛНИК ЗА ОБУЧЕНИЕТО В МАГИСТЪРСКАТА СТЕПЕН. Основната идея: авторско-мениджърски тип организация на обучението, организационна и финансова автономия на всяка програма. * Правилникът е приет, но във формат, който е твърде далеч от първоначалните идеи на инициаторите.

2003

Иницииране и ръководство на проект Университетска правна база. *

Иницииране на магистърска програма ГЛОБАЛИСТИКА.

Иницииране на магистърски програми Съвременна философия (продължена от Хари Паницидис) и Социална философия (с Райчо Пожарлиев).

2004

Инициатива и участие в организацията на честването на Bloomsday по Джеймс Джойс в Университета.

Проект пред Националния център за книгата към Министерството на културата за финансиране покупката на книги за билиотеката на специалност Философия.

Иницииране и ръководство на проект Преподавателски код и публичен регистър на дипломите.

2005

Инициатива за създаване на Научен съвет към специалност Философия на СУ

Инициатива за учредяване на “Университетски клуб на приятелите на Le Monde diplomatique (Свят и дипломация)”.

2006

Проект за Нов учебен план на специалност Философия – 2 варианта*.

2007

Инициатива за Философски клуб към специалност Философия.

2008

100 г. от рождението на Мерло-Понти. Международна конференция.

2009

Честване 110 г. от рождението на Цеко Торбов.

2010

Съвет за стопански инициативи в СУ.

Всяка катедра на СУ да разполага със собствен бюджет. Предложение към Ректорското ръководство на СУ:

2011

Изследователски семинар на Катедра Философия

2012

Инициатор с Христо Тодоров за учредяването на Българско философско общество.

Годишни конференции СЪЗНАНИЕТО  на Катедра Философия, СУ.

Конференция Спекулативни залежи в българския език, СУ.

 

 

No Comments