Събития

2011 – декември 22-23 – Конференция в чест на Добрин Спасов, Исак Паси и Кирил Нешев – зала 1 на СУ.

2011 – декември 5 – 18 ч. - Вечер на Достоевски – зала 1 на Ректората на СУ.

2011 – декември 2 – 16 ч. – Честване 90 г. от рождението на Азаря Поликаров – зала 1 на Ректората на СУ.

2011 – декември 1 – 18 ч. – Представяне на сборника Бездната – заседателната зала в бившия Институт за философска изследвания.

2011 – ноември 21 – 17 ч. – Обсъждане книгата Византийска философия на Георги Каприев.

 

 

No Comments