Битие и обитаване

Колев, Иван (2013) Битие и обитаване. Към философия на архитектурата. София: Изток-Запад. ISBN 978-619-152-233-0

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод

I.Изкуството като феномен.

II.Понятие за архитектура.

А. Архитекти за архитектурата.

Б. Философи за архитектурата.

III. Феноменология на елементите.

 

Заключение

Приложения

 

 

 

No Comments