Християнство и философия в епохата на постмодернизма

ХРИСТИЯНСТВО И ФИЛОСОФИЯ В ЕПОХАТА НА ПОСТМОДЕРНА

ДИСКУСИОНЕН СЕМИНАР

семинарът се провежда с финансовото съдействие на Философски факултет

на СУ „Свети Климент Охридски”

3-5 СЕПТЕМВРИ 2013

СОФИЯ

 

ПРОГРАМА

 

3 СЕПТЕМВРИ

ОТКРИВАНЕ

17.00 часа, зала 1, Ректорат

КОКТЕЙЛ

18.30 часа, ресторант Алма Матер

 

4 СЕПТЕМВРИ

Зала 1, Ректорат

9.30 – 11.00, Водещ Цветина Рачева

Александър Омарчевски, СУ, БогФ, „Предизвикателствата на постмодернизма към Православието”

Александър Исаков, СПбГУ, ” Философия и теология: возможности диалога”

Герги Каприев, СУ, ФФ, „Съвременният православен дебат”

 

11.00 – 11.30 Кафе-пауза

 

 

11.30 – 13.00, Водещ Александър Омарчевски

Андрей Горин, СПбГУ, “Кризис метафизики и феномен онтологического аргумента”

Леонид Лукомский, “Дали е възможна философската религия в епохата на постмодерн”

Сергей Методиев, БАН, ИИОЗ, „Философски основания за възраждането на религията в постмодерния свят”

 

14.30 – 16.00, Водещ Красимир Делчев

Оксана Штайн, РХГА, Медийный образ события: оптика видения или грамматика нарратива?

Иван Колев, СУ, ФФ, „ Touch Screen”

 

Борис Братина и Светлана Лазович, Университет Прищина (Косовска Митровица) ”Один день” теория

 

Николай Велев, СУ, ФФ, „Към една съвременна форма за снемане отчуждеността на битието”

 

16.00 – 16.30, Кафе-пауза

16.30 – 18.30 Водещ Иван Колев

Людмил Петров, БАН, ИИОЗ, „Християнството в епохата на постмодерна”

Петър Стоилов, СУ, БогФ, “Чудотворните образи: минало и настояще”

Росен Русев, СУ, БогФ, “Православната етика и духът на капитализма”

Николай Петров, СУ, БогФ,

 

5 СЕПТЕМВРИ

Зала 1, Ректорат

09.30 – 11.00 Водещ Людмил Петров

Иван Христов, СУ, БогФ, „Постмодернизм в интерпретации милиционерского икуменизма и его посттоталитарной приватизации”

Красимир Делчев, СУ, ФФ, „Християнството и Мартин Хайдегер”

Владимир Теохаров, СУ, ФФ, „Джани Ватимо и съдбата на християнството”

 

11.00 – 11.30, Кафе-пауза

11.30 – 13.00 Водещ Иван Христов

Димка Гочева, СУ, ФФ, „Античното и християнското онтологизиране на хетеросексуалността”

Зорница Гюрова, СУ, БогФ, Сherchez la femme” – за венецианската връзка и за женската красота в християнска и постмодерна перспектива (нова хипотеза за стенописите от 1259 г. в Боянската църква)

Чавдар Парушев, СУ, ФСлФ, „Микроикономика на верността. Събитие и дар“

 

13.00 – 14.30, Обяд, ресторант Алма Матер

14.30 – 16.30 Водещ Димка Гочева

Илвие Конедарева, СУ, ФСлФ, “Библейски образи и мотиви в съвременния български роман”

 

Николай Метев, СУ, ФСлФ, „Роля на библейските мотиви в разказа “Лазар” от Димитър Динев”

 

Цветелина Калъчева, СУ, ФФ, „Creatio vs facio. Божественост и небожественост в творчеството”

 

Олга Дарманчева, СУ, БогФ, „Н. Бердяев за достойнството на християнството и недостойнството за християните”

 

16.30 – 17.00, Кафе-пауза

17.00 – 19.00 Водещ Сергей Методиев

Веселин Дафов, СУ, ФФ, “Изследващата общност (Философия с деца) и доктрината”

Ивайло Добрев, СУ, ФФ, „Темпоралност и ситуативност:  към проблема за времето”

Светлана Калницки, университет Конкордия, Монреал, „Философские истоки и постмодернисткое мышление в контексте “новых историй””

Цветина Рачева, СУ, ФФ, „От другата страна на явленията”

No Comments