Лекции

Лекции

2014/2015

Зимен семестър

  • Философска антропология (De anima) – специалност Философия, БП, редовно обучение,  ФФ, СУ.
  • Философия на изкуството (манифести на модернизма) - СИД – специалност Философия, БП, редовно обучение, ФФ, СУ.
  • Философска антропология - специалност Философия, БП, задочно обучение, ФФ, СУ.

 

2013/2014

Зимен семестър:

  • Философска антропология – специалност Философия, бакалавърска програма, редовно обучение,  ФФ, СУ
  • Философия на изкуството - специалност Романистика, балававърска програма, редовно обучение, ФФ, СУ
  • Философска антропология - специалност Философия, балававърска програма, задочно обучение, ФКНФ, СУ

 

Летен семестър:

  • Философия на изкуството (архитектура) – СИД - специалност Философия, ФФ, СУ
  • Теории на модерното изкуство - МП Виртуална култура, ФФ, СУ

 

No Comments