Нравствеността

КОНФЕРЕНЦИЯ

НА КАТЕДРАТА ПО ЛОГИКА, ЕТИКА И ЕСТЕТИКА

НА ТЕМА

НРАВСТВЕНОСТТА

в памет на проф. Любомир Драмалиев

Зала 1, Ректорат, СУ „Св. Климент Охридски“

 

10.15-10.30 Откриване на конференцията: проф. д-р Димитър Денков, Декан на ФФ

10.30-11.30 - Водещ: проф. д-р Недялка Видева

 • проф. дфн Васил Проданов (УНСС): Мястото на Любомир Драмалиев в българската етика
 • доц. д-р Николай Михайлов (БАН): Нравствеността и Професорът
 • проф. д.ф.н. Витан Стефанов, (СУ): Бягство от мисленето
 • проф. дфн Мария Димитрова (СУ): Левинас за нравствеността

11.30 – 11.45  Дискусия

11.45 – 12.00 Кафе пауза

12.00-13.00 - Водещ: доц. д-р Силвия Минева

 • доц. д-р Валентина Драмалиева (УНСС): Моралът в контекста на “културния лаг”
 • доц. д-р Емилия Маринова (БАН): За обективното психологическо изследване и за мярата на неговата етическа приложимост
 • доц. д-р Станка Христова (БАН): Казуистичните решения
 • доц. д-р Иван Колев: Към една философска кардиология
 • Георги Димитров (докторант, СУ): Понятието “съвест” при Хайдегер

13.15 – 13.30 Дискусия

13. 30- 14.30 Обедна почивка

14.30 – 15.45 - Водещ: доц. д-р Валентина Кънева

 • доц. д-р Димка Гочева (СУ):Антигона” на Софокъл, или за отвъдното справедливо
 • гл. ас. д-р Петър Пламенов (СУ): Нравствеността според софистите
 • Валентин Калинов (студент, СУ): Ерос, машина за етос
 • Николай Обрешков:  Интеркултурност и Духовност.
 • проф. дфн Красимир Делчев (СУ): Леопарди за двама отстъпници от добродетелта (Теофраст и Брут)

15.45-16.00 Дискусия

16.00-16.15  Кафе пауза

16.15- 17.30 - Водещ: доц. д-р Валентина Кънева

 • доц. д-р  Силвия Минева (СУ): За моралния закон, звездното небе и тяхната нереципрочност
 • доц. д-р Мария Парашкевова (Бургаски университет): Нравствената позиция
 • доц. д-р Валентина Кънева (СУ): Самоопределение и нравственост
 • проф. д-р Недялка Видева (СУ): Утопия, морал, етика
 • Стефан Гайдарски (докторант, ЮЗУ): Право, нравственост и днешна България

17.30 – 18.00  Заключителна дискусия и закриване на конференцията

 

No Comments