ЕКО

Добивът на злато и щетите от него – филм 2013

България без цианиди

Подписка срещу добива на злато в Брезник

 

No Comments