In Memoriam

БЪЛГАРИЯ

2014/31 юли – акад. Кирил Василев (1918-2014)

2014/12 февруари – проф. Николай Василев (1946-2014).

2013/1 януари – проф. Любомир Драмалиев (1923-2013).

2011/15 август – доц. Аристотел Гаврилов (1921-2011).

2010/ 8 декември – проф. Кирил Нешев (1935-2010)

2010/13 август - проф. Исак Паси (1928-2010).

2009/13 септември – ст.н.с. II ст. д-р Иван Пунчев (1942-2009).

2008/8 май – акад. Николай Ирибаджаков (1920-2008).

2005/29 юни - проф. Иван Софрониев Стефанов (1947-2005).

2003/8 октомври - проф. Елена Панова (1929-2003).

*
ДРУГАДЕ

2014/6 юни - Dr. Joyce Cook (1933-2914), първата жена от африкански произход, получила PhD.

2014/13 май - Prоfessor D. M. Armstrong, водещ философ-метафизик в Австралия.

2014/5 януари - Professor E. J. (Jonathan) Lowe, един от водещите метафизици на съвремието.

2011/27 декември - Sir Michael Dummett (1925-2011), философ-аналитик.

2010/3 октомври – Professor Philippa Foot, етик.

 

 

 

 

 

No Comments