Паралелно с работата по учебника Философия на правото (1995) и антологията към него реших да издавам класически книги по философия и теория на правото. Нарекох поредицата ПАНДЕКТИ, защото бях очарован от римското право и от тогава събирам всякакви книги по история на римското право.

Лесно може да се забележи, че структурата на учебника по Философия на правото (1995)  е в съответствие със структурата в класическите изложения на римското право.

Насърчително беше и това, че най-голямата книжна поредица на СУ „Св. Климент Охридски“, УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА, е започнала с тритомен превод на монументален труд (над 1000 страници!) по основи на римското право: Paul-Frédéric Girard (1896) Manuel élémentaire de droit romain, Description matérielle : In-8° , XVI-1050 p. Édition : Paris : A. Rousseau , 1896.

Paul-Frédéric Girard (1852-1926)

През 1996 г. започнах нова поредица ПОРТРЕТИ.

Но от нея излезе само една книга – биографията на Хегел, написана от един от най-ярките философи на България през първата половина на 20 век.