2022 – FB група Humanities and Scientometrics.

2022 – Alma Mater Philosophorum. Алманах на спец. Философия

2021 – ThesaurusSophia University Philosophy Dictionary

2021 – Философски филмов фестивал

2021 – FB група Олимпиада по философия.

2020 – FB група Българско философско общество.

2020 – Философски архив на спец. Философия във Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

2019 – Съвет на ръководителите на катедри в СУ “Св. Кл. Охридски“.

2018 – бакалавърска програма Философия и английски език.

2018годишници Vita universitatis, СУ.

2017 – Инициатива World Educational Olympiad.

2015 – Ежегодни конференции Aisthetikos [в памет на Исак Паси] (6).

2014 – МП Философска антропология (5).

2013 – Ежегодни конференции Съзнанието [в памет на Димитър Михалчев и Аристотел Гаврилов] (9).

2012 – Българско философско общество (10).

2003 – Сп. Сократ (3).

2002 – МП Виртуална култура.

2001 – платен прием в МП на университетите (20).

1997 – Асистентски колегиум. Сред основателите са също: Тодор Ялъмов, Павел Павлов, Димка Гочева, Николай Гочев.

1993 – Международна олимпиада по философия (30).

1992 – Сп. Философия (МОН) (30).

1992 – Кандидатстудентски изпит по Философия в СУ (30).

1992Библиотека Касталия (7).

1990 – Програми по философия за средното училище, антологии и учебници.

1988 – Национална олимпиада по философия (33).