Списък на инициативи, които съм предприел сам или с колеги, и които инициативи са продължили минимум 3 години. Това не се отнася само за най-новите (от 2017 г. насам).

Числата в скобите показват броя на годините, през които инициативата съществува, а знакът + означава, че тя все още е в ход.

2020 – Философски архив във Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

2019 – Съвет на ръководителите на катедри в СУ “Св. Кл. Охридски“.

2018годишници Vita universitatis, СУ.

2017 – Инициатива World Educational Olympiad.

2015 – Ежегодни конференции Aisthetikos [в памет на Исак Паси] (5+).

2014 – МП Философска антропология (5+).

2013 – Ежегодни конференции Съзнанието [в памет на Димитър Михалчев и Аристотел Гаврилов] (7+).

2012 – Българско философско общество (7+).

2003 – Сп. Сократ (3).

2002 – МП Виртуална култура (16).

2001 – платен прием в МП на университетите (18+).

1997 – Асистентски колегиум. Сред основателите са също: Тодор Ялъмов, Павел Павлов, Димка Гочева, Николай Гочев.

1993 – Международна олимпиада по философия (27+).

1992 – Сп. Философия (МОН) (27+).

1992 – Кандидатстудентски изпит по Философия в СУ (25+).

1992Библиотека Касталия (7).

1990 – Програми по философия за средното училище, антологии и учебници (29+).

1988 – Национална олимпиада по философия (31+).