Имам една преведена книга (Жан-Пол Сартр), няколко автора (Габриел Марсел, Жорж Гусдорф, Жан-Пол Сартр) в сборници, а също множество малки фрагменти от книги, публикувани в антологиите по философия.