Имам една преведена книга (Сартр), няколко части от книги (Габриел Марсел, Жорж Гусдорф) в сборници и другите преводи са фрагменти от книги, които са публикувани в антологиите по философия.