В началото на прехода беше важно да се съставят и издават програми, освободени от идеология.

Първото такова издание беше брошюрата с теми за Олимпиадата по философия. Излезе от печат на 9 ноември 1989 г.

Последваха два сборника с програми, чиято цел беше:

  1. Да предоставят на учителите голям брой програми, от които те да могат да избират.
  2. Да бъде убедена обществеността, че философията в България може да бъде преподавана без идеология и има достатъчно автори на такива програми (няколко десетки).