Сборници, издавани в съставителство с колеги.

Гичева-Гочева, Димка/ Колев, Иван/ Паницидис, Хараламби (Съст. ) (2018) Предизвикателството Аристотел. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.

Колев, Иван/ Асенов, Стоян (Съст.) (2016) Философия на конкретното. Сборник в чест на проф. Райчо Пожарлиев. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.

Янакиев, Константин/Колев, Иван (Съст.) (2016) Обяснение и разбиране. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.

Русев, Панчо/ Цацов, Димитър/ Колев, Иван/ Рачева, Цветина/Пунчев, Иван (Съст.) (2008) Философията на немския идеализъм в България. Юбилеен сборник по случай 80-годишнината на Генчо Дончев. София: АртГраф.