В началото на 90-те започнахме да издаваме и списания. На едно от тях (Философия, издавано от МОН) съм инициатор, а в друго (Philosophia, издавано от ЛИК) бях поканен от Любен Сивилов да участвам. Предложих названието да е с гръцкото изписване на названието, което се прие.

Редколегията се състоеше от четирима души: Любен Сивилов, Ламбо Кючуков, Димитър Денков и Иван Колев.

Бях водещ редактор на броеве №1, № 4 и № 8.

Списание ФИЛОСОФИЯ, издание на МОН, първоначално излизаше като История и философия, но след това се отдели като самостоятелно с главен редактор проф. Ради Радев, когото предложих на г-жа Надежда Филипова и беше утвърден за такъв.

В един период издавах сп. СОКРАТ, което финансирах сам.

Понастоящем участвам в издаването на 3 списания като член на техните редколегии:

  • сп. The Journal of Didactics of Philosophy (Switzerland);
  • сп. Философски алтернативи, издание на ИИОЗ, БАН;
  • Бюлетин на Българско философско общество.