В началото на 90-те започнахме да издаваме и списания. На едно от тях (Философия, издавано от МОН) съм инициатор.

В друго (Philosophia, издавано от изд. ЛИК на Любен Козарев, който днес води Изток-Запад) бях поканен от Любен Сивилов да участвам. Предложих названието да е с гръцкото изписване, което се прие.

Редколегията се състоеше от четирима души: Любен Сивилов, Ламбо Кючуков, Димитър Денков и Иван Колев. Редувахме се всеки от нас да бъде водещ редактор на отделен брой и така всеки от нас съставяше своя брой напълно самостоятелно.

Излязоха общо 8 броя в периода 1991-1993 г.

Бях водещ редактор на броеве №1, № 4 и № 8.

Списание ФИЛОСОФИЯ, издание на МОН, първоначално излизаше като История и философия, но след това се отдели като самостоятелно списание с главен редактор проф. Ради Радев, когото предложих на г-жа Надежда Филипова, главен експерт по философия и история в МОН, и той беше утвърден за такъв.

В един период издавах сп. СОКРАТ, което финансирах сам.

Понастоящем участвам в издаването на 3 списания като член на техните редколегии: