От пролетта на 1990 г. до днес съм издал няколко десетки (30+) учебни издания (учебници, антологии и книги за учителя)  с голяма група от съавтори: Димитър Денков, Райчо Пожарлиев, Пламен Макариев, Александър Гънгов, Димка Гичева, Хари Паницидис, Димитър Тафков, Розелина Найденова-Пириндева, Христо Стоев,  Людмила Андреева, Ангел Стефанов, Доротея Ангелова, Росен Люцканов, Тодор Ялъмов, Георги Герджиков и Владимир Теохаров.

 

 

СПИСЪК НА ИЗДАНИЯТА

2021 – Философия и ценности. 12 клас. (в съавт. с Владимир Теохаров)

2021 – Гражданско образование. 12 клас. Безплатно електронно издание (в съавт. с Тодор Ялъмов и Георги Герджиков)

2021 – Гражданско образование. 12 клас. (в съавт. с Тодор Ялъмов и Георги Герджиков)

2020 – Философия и политика. 12 клас. (в съавт. с Пламен Макариев)

2020 – Култура на мисленето. 11 клас. (в съавт. с Ангел Стефанов, Доротея Ангелова)

2020 – История на идеите. 11 клас. (в съавт. с Райчо Пожарлиев)

2020 – Гражданско образование. 12 клас. Безплатно електронно издание (в съавт. с Пламен Максариев и Розелина Найденова-Пириндева)

2020 – Гражданско образование. 11 клас. (в съавт. с Пламен Макариев и Розелина Найденова-Пириндева)

2019 – Философия. 10 клас. (в съавт. с Росен Люцканов, Райчо Пожарлиев, Пламен Макариев, Христо Стоев, Розелина Найденова-Пириндева).

2019 – Философия. 10 клас. Книга за учителя (в съавт. с Росен Люцканов, Райчо Пожарлиев, Пламен Макариев, Христо Стоев, Розелина Найденова-Пириндева).

2018 – Философия. 9 клас. (в съавт. с Райчо Пожарлиев, Пламен Макариев, Христо Стоев, Розелина Найденова-Пириндева).

2018 – Философия. 9 клас. Книга за учителя. (в съавт. с Райчо Пожарлиев, Пламен Макариев, Христо Стоев, Розелина Найденова-Пириндева).

2017 – Философия. 8 клас. Книга за учителя. (в съавт. с Людмила Андреева, Райчо Пожарлиев, Христо Стоев, Розелина Найденова-Пириндева)

2017 – Философия. 8 клас (в съавт. с Людмила Андреева, Райчо Пожарлиев, Христо Стоев, Розелина Найденова-Пириндева).

2006 – Философия. Електронен учебник (с Райчо Пожарлиев).

2006 – Свят и личност. Електронен учебник.

2006 – Етика и право. Електронен учебник (с Райчо Пожарлиев).

2003 – Философия на изкуството. Тематична антология.

2004 – Свят и личност. Работна тетрадка.

2002 – Свят и личност. Учебно помагало.

2002 – Етика и право. Философия. Книга за учителя (с Райчо Пожарлиев).

2002 – Етика и право. Антология по право.

2002 – Етика и право. Антология по етика.

2001 – Философия. Хронологична антология. От Талес до Дерида (с Димка Гичева и Хари Паницидис).

2001 – Философия. Учебник (с Райчо Пожарлиев).

2001 – Философия. Систематична антология.

2001 – Етика и право. Учебник (с Райчо Пожарлиев).

1996 – Философия. Систематична антология (с Райчо Пожарлиев).

1996 – Философия на изкуството. Тематична антология.

1995 – Философия. Въведение. Учебник (с Пламен Макариев и Райчо Пожарлиев).

1995 – Философия на правото. Учебник (с Димитър Тафков).

1995 – Философия на правото. Антология (с Димитър Тафков).

1994 – Философия. Учебник (с Пламен Макариев и Райчо Пожарлиев).

1992 – Философия. Антология [хронологична] (с Димка Гичева и Александър Гънгов).

1991 – Философия. Антология (с Д. Денков).

1990 – Антология по философия. Част I (с Д. Денков).