Касталия

– Един сайт на Иван Колев –

Категория: Без категория

Преводи

Имам една преведена книга (Жан-Пол Сартр), няколко автора (Габриел Марсел, Жорж Гусдорф, Жан-Пол Сартр) в сборници, а също множество малки фрагменти от книги, публикувани в антологиите по философия.

 

 

Сборници

Сборници, издавани в съставителство с колеги.

Гичева-Гочева, Димка/ Колев, Иван/ Паницидис, Хараламби (Съст. ) (2018) Предизвикателството Аристотел. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.

Колев, Иван/ Асенов, Стоян (Съст.) (2016) Философия на конкретното. Сборник в чест на проф. Райчо Пожарлиев. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.

Янакиев, Константин/Колев, Иван (Съст.) (2016) Обяснение и разбиране. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.

Русев, Панчо/ Цацов, Димитър/ Колев, Иван/ Рачева, Цветина/Пунчев, Иван (Съст.) (2008) Философията на немския идеализъм в България. Юбилеен сборник по случай 80-годишнината на Генчо Дончев. София: АртГраф.

 

 

Инициативи

2022 – FB група Humanities and Scientometrics.

2022 – Alma Mater Philosophorum. Алманах на спец. Философия

2021 – ThesaurusSophia University Philosophy Dictionary

2021 – Философски филмов фестивал

2021 – FB група Олимпиада по философия.

2020 – FB група Българско философско общество.

2020 – Философски архив на спец. Философия във Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

2019 – Съвет на ръководителите на катедри в СУ “Св. Кл. Охридски“.

2018 – бакалавърска програма Философия и английски език.

2018годишници Vita universitatis, СУ.

2017 – Инициатива World Educational Olympiad.

2015 – Ежегодни конференции Aisthetikos [в памет на Исак Паси] (6).

2014 – МП Философска антропология (5).

2013 – Ежегодни конференции Съзнанието [в памет на Димитър Михалчев и Аристотел Гаврилов] (9).

2012 – Българско философско общество (10).

2003 – Сп. Сократ (3).

2002 – МП Виртуална култура.

2001 – платен прием в МП на университетите (20).

1997 – Асистентски колегиум. Сред основателите са също: Тодор Ялъмов, Павел Павлов, Димка Гочева, Николай Гочев.

1993 – Международна олимпиада по философия (30).

1992 – Сп. Философия (МОН) (30).

1992 – Кандидатстудентски изпит по Философия в СУ (30).

1992Библиотека Касталия (7).

1990 – Програми по философия за средното училище, антологии и учебници.

1988 – Национална олимпиада по философия (33).

 

 

Монографии

 

 

Списания

В началото на 90-те започнахме да издаваме и списания. На едно от тях (Философия, издавано от МОН) съм инициатор.

В друго (Philosophia, издавано от изд. ЛИК на Любен Козарев, който днес води Изток-Запад) бях поканен от Любен Сивилов да участвам. Предложих названието да е с гръцкото изписване, което се прие.

Редколегията се състоеше от четирима души: Любен Сивилов, Ламбо Кючуков, Димитър Денков и Иван Колев. Редувахме се всеки от нас да бъде водещ редактор на отделен брой и така всеки от нас съставяше своя брой напълно самостоятелно.

Излязоха общо 8 броя в периода 1991-1993 г.

Бях водещ редактор на броеве №1, № 4 и № 8.

Списание ФИЛОСОФИЯ, издание на МОН, първоначално излизаше като История и философия, но след това се отдели като самостоятелно списание с главен редактор проф. Ради Радев, когото предложих на г-жа Надежда Филипова, главен експерт по философия и история в МОН, и той беше утвърден за такъв.

В един период издавах сп. СОКРАТ, което финансирах сам.

Понастоящем участвам в издаването на 3 списания като член на техните редколегии:

 

Библиотека ПАНДЕКТИ

Паралелно с работата по учебника Философия на правото (1995) и антологията към него реших да издавам класически книги по философия и теория на правото. Нарекох поредицата ПАНДЕКТИ, защото бях очарован от римското право и от тогава събирам всякакви книги по история на римското право.

Лесно може да се забележи, че структурата на учебника по Философия на правото (1995)  е в съответствие със структурата в класическите изложения на римското право.

Насърчително беше и това, че най-голямата книжна поредица на СУ „Св. Климент Охридски“, УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА, е започнала с тритомен превод на монументален труд (над 1000 страници!) по основи на римското право: Paul-Frédéric Girard (1896) Manuel élémentaire de droit romain, Description matérielle : In-8° , XVI-1050 p. Édition : Paris : A. Rousseau , 1896.

Paul-Frédéric Girard (1852-1926)

През 1996 г. започнах нова поредица ПОРТРЕТИ.

Но от нея излезе само една книга – биографията на Хегел, написана от един от най-ярките философи на България през първата половина на 20 век.

 

 

 

 

Учебници

От пролетта на 1990 г. до днес съм издал няколко десетки (30+) учебни издания (учебници, антологии и книги за учителя)  с голяма група от съавтори: Димитър Денков, Райчо Пожарлиев, Пламен Макариев, Александър Гънгов, Димка Гичева, Хари Паницидис, Димитър Тафков, Розелина Найденова-Пириндева, Христо Стоев,  Людмила Андреева, Ангел Стефанов, Доротея Ангелова, Росен Люцканов, Тодор Ялъмов, Георги Герджиков и Владимир Теохаров.

 

 

СПИСЪК НА ИЗДАНИЯТА

2021 – Философия и ценности. 12 клас. (в съавт. с Владимир Теохаров)

2021 – Гражданско образование. 12 клас. Безплатно електронно издание (в съавт. с Тодор Ялъмов и Георги Герджиков)

2021 – Гражданско образование. 12 клас. (в съавт. с Тодор Ялъмов и Георги Герджиков)

2020 – Философия и политика. 12 клас. (в съавт. с Пламен Макариев)

2020 – Култура на мисленето. 11 клас. (в съавт. с Ангел Стефанов, Доротея Ангелова)

2020 – История на идеите. 11 клас. (в съавт. с Райчо Пожарлиев)

2020 – Гражданско образование. 12 клас. Безплатно електронно издание (в съавт. с Пламен Максариев и Розелина Найденова-Пириндева)

2020 – Гражданско образование. 11 клас. (в съавт. с Пламен Макариев и Розелина Найденова-Пириндева)

2019 – Философия. 10 клас. (в съавт. с Росен Люцканов, Райчо Пожарлиев, Пламен Макариев, Христо Стоев, Розелина Найденова-Пириндева).

2019 – Философия. 10 клас. Книга за учителя (в съавт. с Росен Люцканов, Райчо Пожарлиев, Пламен Макариев, Христо Стоев, Розелина Найденова-Пириндева).

2018 – Философия. 9 клас. (в съавт. с Райчо Пожарлиев, Пламен Макариев, Христо Стоев, Розелина Найденова-Пириндева).

2018 – Философия. 9 клас. Книга за учителя. (в съавт. с Райчо Пожарлиев, Пламен Макариев, Христо Стоев, Розелина Найденова-Пириндева).

2017 – Философия. 8 клас. Книга за учителя. (в съавт. с Людмила Андреева, Райчо Пожарлиев, Христо Стоев, Розелина Найденова-Пириндева)

2017 – Философия. 8 клас (в съавт. с Людмила Андреева, Райчо Пожарлиев, Христо Стоев, Розелина Найденова-Пириндева).

2006 – Философия. Електронен учебник (с Райчо Пожарлиев).

2006 – Свят и личност. Електронен учебник.

2006 – Етика и право. Електронен учебник (с Райчо Пожарлиев).

2003 – Философия на изкуството. Тематична антология.

2004 – Свят и личност. Работна тетрадка.

2002 – Свят и личност. Учебно помагало.

2002 – Етика и право. Философия. Книга за учителя (с Райчо Пожарлиев).

2002 – Етика и право. Антология по право.

2002 – Етика и право. Антология по етика.

2001 – Философия. Хронологична антология. От Талес до Дерида (с Димка Гичева и Хари Паницидис).

2001 – Философия. Учебник (с Райчо Пожарлиев).

2001 – Философия. Систематична антология.

2001 – Етика и право. Учебник (с Райчо Пожарлиев).

1996 – Философия. Систематична антология (с Райчо Пожарлиев).

1996 – Философия на изкуството. Тематична антология.

1995 – Философия. Въведение. Учебник (с Пламен Макариев и Райчо Пожарлиев).

1995 – Философия на правото. Учебник (с Димитър Тафков).

1995 – Философия на правото. Антология (с Димитър Тафков).

1994 – Философия. Учебник (с Пламен Макариев и Райчо Пожарлиев).

1992 – Философия. Антология [хронологична] (с Димка Гичева и Александър Гънгов).

1991 – Философия. Антология (с Д. Денков).

1990 – Антология по философия. Част I (с Д. Денков).

 

Библиотека КАСТАЛИЯ

В периода 1992-1999 г. активно издавах книги. Най-голямата поредица нарекох КАСТАЛИЯ по идея, взета от една от любимите ми книги – „Игра на стъклени перли“ от Херман Хесе.

 

 

 

 

Списък на книгите (от последни към първи)

2003 – ДарвинЗа изразяването на емоциите при човека и животните. Прев. Константин Янакиев. Касталия № 29.

1999 – ДекартРазсъждение за метода. Прев. Донка Меламед. Касталия №26.

1999 – ДекартМетафизични размишления. Прев. Атанас Драгиев. Касталия № 24.

1998 – ХансликЗа музикално красивото. Прев. Мария ДобревскаКасталия № 32.

1998 – ДилтайФилософия на светогледите. Прев. Карл СабитаевКасталия № 22.

1997 – ДворжакИсторията на изкуството като история на духа. Прев. Хариета Браун.  – Касталия № 31.

1996 – РикьорЖивата метафора. Прев. Васил Пенчев. Касталия № 30.

1996 – ЯсперсДуховната ситуация на времето. Прев. Никола Георгиев. – Касталия № 25.

1996 – ЕлеатиФрагменти. Прев. Любомира РадоилскаКасталия № 23.

1996 – БахтинФилософия на словесността. Прев. Никола Маринов. Касталия № 20.

1995 – ЛеонардоТрактат за живописта. Прев. Владимир СвинтилаКасталия № 14.

1995 – ГьотеМаксими, размисли, фрагменти. Прев. Недялка Попова. Касталия № 11.

1995 – КандинскиЗа духовното в изкуството. Прев. Хариета Константинова. Касталия № 19.

1995 – СтоициФрагменти. Прев. Силвия Минева. Касталия № 18.

1995 – КандинскиТочка и линия в равнината. Прев. Никола ГеоргиевКасталия № 27.

1995 – ШатобрианГеният на християнството. Прев. Лидия Сталева. Касталия № 17.

1995 – ПрокълПървооснови на теологията. ПревНора Димитрова.  Касталия № 16.

1995 – Тома от АквиноЗа човека. Прев. Цочо Бояджиев. Касталия № 15.

1995 – ШпенглерЗалезът на Запада, Т. 1, 2. Прев. Лазарова. Касталия № 5.

1994 – КамюРазбунтуваният човек. Прев. Рени Мъглова. Касталия № 12.

1994 – БергсонИнтуиция и интелект. Прев. Розалия Йорданова. Касталия № 10.

1994 – СартрБодлер. Прев. Лидия Сталева. Касталия № 9.

1994 – Питагор и питагорейците. Прев. Александър Кашъмов, Илия Панчовски, Стоян Терзийски. – Касталия № 8.

1994 – НицшеПисма. Прев. Георги Кайтазов. Касталия № 7.

1994 – ШлайермахерЗа религията. Прев. Карл Сабитаев. Касталия № 6.

1994 – ФлоренскиИконостас. Касталия № 4.

1993 – Кафка, Дневници, Касталия № 3.

1993 – КантПролегомени. Прев. Валентина Топузова. Касталия № 3. Преиздание.

1993 – НовалисУчениците от Саис. Прев. Никола Георгиев. Касталия № 2.

1993 – ШекспирСонети. Прев. Владимир Свинтила. Касталия № 1.

 

Page 2 of 2

© 2019 Иван Колев, Всички права запазени.