Касталия

– Един сайт на Иван Колев –

Месец: май 2022

Доклади на конференции

2022Аристотел за превъзхождащото сетиво. – В: СЪЗНАНИЕТО IX.

2021Повече философия – защо и накъде? – В: Да избереш философия – ситуация и възможности. 3-4 декември 2021 г.

2021Към метафизика на задълженията. – В: XVII Национална конференция по етика. 11-12 ноември 2021.

2020Спекулацията „property“ в дебата „John Locke vs Sir Robert Filmer“ като аргумент на класическия либерализъм. – В: VIII-ма конференция СЪЗНАНИЕТО. 29 януари 2020 г. СУ „Свети Климент Охридски“.

2019Аристотел и началата на политическото. – В: Филология и Меркурий – Годишни четения на АРУКО (Асоциация за развитие на университетското класическо образование). 13-14 декември 2019 г.. СУ „Свети Климент Охридски“.

2019Изкуството като феномен. – В: Изкуството на философията. СУ, 4-6 юни 2019. СУ „Свети Климент Охридски“.

2019Култура на ума и култура на душата. За мястото на предмета Религия в образованието. – В: Национална конференция „Тематични и ценностни модели в образованието по философия“. ЮЗУ „Неофит Рилски“, 10-11 май 1019, Благоевград.

2019Изкуството като феноменна структура и нейната транспозиция в ранния футуризъм. – В: Философия, изкуство и литература. Международна интердисциплинарна конференция в чест на 130 г. от рождението на акад. Проф. Николай Райнов и 100 г. от рождението на член-кор. Проф. Богомил Райнов. 10 май 1919 г. СУ „Свети Климент Охридски“.

2019Историкът на изкуството. – В: V-та конференция в памет на проф. Исак Паси – Зала 1, 13 март 2019. СУ „Свети Климент Охридски“.

2018Универсалност на човешките задължения. – В: Универсалност и приложимост на човешките права. 11-12 декември 2018. СУ „Свети Климент Охридски“.

2018Защо Аристотел е основателят на философската антропология. – В: 70 години академична философия в България. 15 декември 2018. БАН.

2018Баумгартен и идеята за хетерокосмичност на изкуството. – В: Образцови отклонения. Научна конференция в памет на проф. д-р Димитър Зашев (1948-2018) 11 юли 2018. СУ „Свети Климент Охридски“.

2018Идеално и реално в изкуството. – В: Идеалното. Конференция в памет на проф. Росен Стъпов. 13 юни 2018. СУ „Свети Климент Охридски“.

2018Манифестът след Маркс. – В: Маркс след марксизмите. 22 май 2018. СУ „Свети Климент Охридски“.

2018Раждането на критиката. – В: Aisthetikos. IV-та конференция в памет на проф. Исак Паси. 13 март 2018. СУ „Свети Климент Охридски“.

2018Интериорност и персонност на съзнанието. – В: VI-та конференция СЪЗНАНИЕТО. 29 януари 2018 г. СУ „Свети Климент Охридски“.

2017Вътрешният рисунък и дистанцирането от мимезиса. III-та конференция Aisthetikos в памет на проф. Исак Паси. 30 март 2017. СУ „Свети Климент Охридски“.

2017Метафизика на интериорността. – В: V-та конференция СЪЗНАНИЕТО. 27 януари 2017. СУ „Свети Климент Охридски“.

2016Бележки към метафизика на съзнанието. IV-та конференция СЪЗНАНИЕТО. 29 януари 2016. СУ „Свети Климент Охридски“.

2016„Реторика“ на Аристотел и традицията на De anima. – В: История на реториката: 2400 години от рождението на Аристотел и Демостен. 15 октомври 2016 г. СУ „Свети Климент Охридски“.

2016За философията като хуманитарна дисциплина. – В: Науката и жизненият свят. Конференция в чест на проф. Сергей Герджиков. 4.6.2016. СУ „Свети Климент Охридски“.

2015Съзнанието като противник на душата. III-та конференция СЪЗНАНИЕТО. 27 януари 2015. СУ „Свети Климент Охридски“.

2015Идеации във въображението. – Във: Феноменологии. Наследствата на Хусерл. 6 ноември 2015 г. СУ „Свети Климент Охридски“.

2015От емпирична психология (Баумгартен) към прагматична антропология (Кант). – В: Sofia Kant Conference. 22 април 2015. СУ „Свети Климент Охридски“.

2015А Priori в Ideen I и трансформациите на понятието в късната феноменология. – В: Дебатът върху a priori. 6 февруари 2015. СУ „Свети Климент Охридски“.

2015Architectura ex machina. Футуристичният разлом. – В: Д-р Кръстев и духа на модернизма. СУ.

2015От емпирична (Баумгартен) психология към прагматична антропология (Кант). – В: Sofia Kant Conference. СУ.

2015Радикализации на модернизма в италианския футуризъм. – В: Aisthetikos. СУ.

2015А Priori в Ideen I и трансформациите на понятието в късната феноменология

2015Съзнанието като противник на душата. – В: Съзнанието III. СУ

2014Социалните идеи във Финландия и лидерството на Финландия в училищното образование. СУ.

2014Колизията „зрение vs слух“ в изкуството и антропологията. – В: Тяло и сетивност. СУ.

2014Метафизични мотиви в идеята за Святото. – В: Идеята за святото. Около Ото Болнов. СУ.

2014Настроеност – етюд върху тема от Мартин Хайдегер и Ото Болнов. – В: Съзнанието II. СУ.

2014За йерархията на ценностите. – В: Еволюция на йерархични системи. София: РДК.

2014Блез Паскал и екзистенциалният космисъм. – В: Мястото на човека в космоса. СУ.

2014Модална концепция за времето. – Във: Времето. Философска конференция в СУ.

2014Карл Маркс и акционерната социалност. – В: Карл Маркс – ренесанс и нови прочити. ИИОЗ, БАН.

2014Социалните идеи във Финландия и лидерството на Финландия в училищното образование. – Във: Философия на социализмите. СУ. 2014.

2014Метафизични мотиви в идеята за святото. – В: Около Рудолф Ото. СУ. 2014.

2014Колизията “зрение vs слух” в изкуството и в антропологията. – В: Тяло и сетивност. СУ. 2014.

2014Настроеност – етюд върху тема от Мартин Хайдегер и Ото Болнов. – В: Съзнанието II. СУ. 2014.

2014Блез Паскал и екзистенциалният космизъм. – В: Мястото на човека в Космоса. СУ. 2014.

2013Към една философска кардиология. – В: Нравствеността. СУ. 2013.

2013Вчувстване и разбиране в опита за архитектурност. – В: Обяснение и разбиране. СУ. 2013.

2013Touch Screen. – В: Християнство и философия в епохата на постмодерна. СУ. 2013.

2013Хайдегериански находки в българския език. – В: Спекулативни залежи в българския език. СУ. 2013.

2013За импликациите на интенционалното съзнание. – В: Съзнанието I. СУ. 2013.

2011Макс Щелер за чувствата и ценностната етика. – В: Еберхард и немското икономическо чудо. София. 2012.

2011Diligentia – една нужна добродетел. – В: Етиката в българската наука. Седма национална конференцияяя по етика. БАН/УНСС. 4-5 ноември 2011.

2009Хусерл, Ясперс и Шелер – читатели на Битие и време. – На конференция: Езикът на битието. ИФИ, БАН. 2009.

2009Свобода и(ли) Солидарност. – На конференция: Българският преход – 20 години по-късно. БАН. 2009.

2009Преодолима ли е метафизиката. – В: Трансценденталните езици на метафизиката. Философски факултет на ЮЗУ, Благоевград. 2009, Май, 19

2008Разтворената книга. – В: Конференция по случай 190-годишнината от рождението на Крал Маркс. СУ, 23-24 октомври. 2008

2008Отношение и интенционалност. – В: Конференция 2008, Юни, 20 – Съзнанието. Конференция в чест на Аристотел Гаврилов – СУ, Ректорат, зала 1.

2008Граждански добродетели и автентичност в епохата на Интернет. – В: Моралът в българските медии. Пета национална конференция по етика. БАН.

2008Религия и образование (За философията в Концепцията за обучение по религия на Обществения съвет). – Във: Вяра и разум за гражданско общество у нас. Научна конференция в СУ.

2008 – За изначалното – Хегел и Шелер. – В: Хегел и съвременното философстване. Конференция в чест на 80-годишнината на Генчо Дончев СУ.

2007Михалчев и метафизиката. – В: Димитър Михалчев и хоризонтите в българската философия. Конференция по случай 40 години от смъртта на Димитър Михалчев. СУ.

2007Изначалното и последното. – В: По повод българския превод на „Битие и време“ и 80 годишнината от публикуването на книгата. – Нов български университет.

2006Феноменология и антропология в Хегеловата систематика. – В: 200 г. от публикуването на „Феноменология на духа“ на Хегел. СУ.

2006Към онтология на спомена. – В: Онтологически ситуации. По случай 60 г. от рождението на проф. Александър Андонов.

 

Числа

Числа

на прояви, в чието иницииране имам участие

300 000 – участници в Международната олимпиада по философия (IPO)

290 000 – уникални посетители в сайта на IPO

280 000 – приходи за СУ от инициирани магистърски програми

30 000 – участници в Олимпиадата по философия

430 – участници във FB група Българско философско общество

280 – студенти в инициирани магистърски програми

190 – участници във FB група Олимпиада по философия

150 – членове на БФО

140 – участници във FB група Хуманитаристика и наукометрия

80 – издадени книги

60 – доклади на конференции

35 – авторски книги

34 – Национални олимпиади по философия

30 – Международни олимпиади по философия

3 – монографии

© 2019 Иван Колев, Всички права запазени.