Роден съм в гр. Бургас.

Баща ми е офицер от военната авиация. Служеше в 15-ти изтребителен авиополк в авиобаза Равнец. Майка ми работеше също в системата на военновъздушните сили. От 2 до 10 г. възраст съм живял в авиоградчето на авиобаза Равнец. В рода си имам участници в национално-освободителните борби от 1828 г., 1876 г., 1903 г. и Септемврийското въстание. Един от тях е войвода на „смъртна дружина“ и неговото знаме се пази в Националния военно-исторически музей. Знамето е с надпис „Свобода или смърт“ и с изображение на изправен лъв. С това знаме се откриват честванията на Илинденско-преображенското въстание в местността Петрова нива в Странджа през 1928 г., които и до днес се провеждат всеки август месец. Синът му е историк, почетен гражданин на гр. Бургас.

Начално образование – училище „Братя Миладинови“, гр. Бургас.

Средно образование – Техникум по механотехника, гр. Бургас.

Висше образование – философия в СУ „Свети Климент Охридски”, гр. София (1981-1986).

Дипломна работа: Абсолют и съществуване (1986). Научен ръководител: Здравко Попов.

1986-1987 – едногодишна научна специализация по „Философия на науката“ при проф. д-р Иванка Апостолова.

От 1 юли 1987 г. до днес съм преподавател по философия в Катедра Философия на Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

2011 – доктор по философия с дисертационен труд Битие и възможност. Опит за екзистенциална антропология (2011). Докторант на самостоятелна подготовка.

2013 – доцент по философска антропология и философия на изкуството с монографиите:

 • Философска антропология. Идея, генезис, позиции. София: Изток-Запад.
 • Битие и възможност. Към философия на архитектурата. София: Изток-Запад.

УЧИТЕЛ ПО ФИЛОСОФИЯ В УЧИЛИЩЕ

В периода 1986-1993 г. съм преподавал на хонорар (по заместване) в няколко училища в София, изписани според днешните им названия:

 • 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри“, кв. Слатина.
 • 24 СУ „П. К. Яворов“, кв. Хаджи Димитър.
 • 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“, кв. Изток.
 • СПГЕ „Джон Атанасов“, кв. Изток.
 • НПМГ, кв. Лозенец.
 • 122 ОУ „Николай Лилиев“, кв. Лозенец.
 • НУКК, кв. Горна Баня.

УЧАСТИЯ

ЩАСТЛИВИ СЛУЧАИ

 • Спасил съм живота на три деца от удавяне.

НЕУЧАСТИЯ

 • В политическа партия не съм членувал,
 • Не съм кандидатствал за членство в политическа партия,
 • Не съм присъствал на партийно събрание;
 • Не съм сътрудничал на структури на ДС.
 • Не съм участвал в стачки.
 • Не съм участвал в затваряне на университета по политически или други причини.
 • Не съм участник в „TV аудиторията“, защото от 2007 г. нямам телевизор.

ЛЕКЦИОННИ КУРСОВЕ

 • Философска антропология – Философски факултет
 • Философия на изкуството – Философски факултет, Факултет класически и нови филологии
 • Метафизика – Философски факултет
 • Философията във Франция – Факултет класически и нови филологии
 • Философията в Германия – Факултет класически и нови филологии
 • Философия на правото – Юридически факултет
 • Теории на модерното изкуство – МП Виртуална култура
 • Философия на модерното изкуство – МП Глобалистика
 • Философската антропология (идея, генезис, етапи) – МП Философска антропология
 • Емоции и чувства – МП Философска антропология
 • Методика – спец. Културология, ФФ

СЕМИНАРИ

 • Философска антропология – Философски факултет
 • Естетика – Философски факултет
 • Философия на природата – Философски факултет
 • Философия на модерното изкуство – Философски факултет
 • Съвременна философия във Франция – Философски факултет

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ОБЩНОСТИ:

 • Metaphysical Society of America;
 • International Merleau-Ponty Cercle;
 • Society for Phenomenology and Existential Philosophy;
 • Nicolai Hartman Society.

АКАДЕМИЧНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ

2019 – Съвет на ръководителите на катедри в СУ „Св. Климент Охридски“

2018 – Vita universitatis. Ежегодник за представяне на академичния път на препоаватели, които завършват своята академична кариера.

2014 – Конкурс Българският път. Потенциал, проблеми, перспективи.

2014 – Университетско библиофилско общество.

2013 – Магистърска програма Философска  антропология.

2013 – Philosophy Owl.

2013 – Докторантски семинар към катедра Философия.

2011 – Изследователски семинар на Катедра Философия.

2010 – Създаване на Съвет за стопански инициативи към Ректора на СУ.

2009 – Честване 110 г. от рождението на Цеко Торбов.

2008 – Международна конференция – 100 г. от рождението на Мерло-Понти.

2007 – Философски клуб към специалност Философия.

2006 – Проект за Нов учебен план на специалност Философия в 2 варианта.

2005 – Инициатива за създаване на Научен съвет към специалност Философия на СУ.

2004 – Иницииране и ръководство на проект Преподавателски код и публичен регистър на дипломите (финансиран от Американската агенция за международно развитие – USAID).

2003 – проект Университетска правна база (финансиран от Американската агенция за международно развитие – USAID).

2003 – магистърска програма ГЛОБАЛИСТИКА.

2003 – Иницииране на магистърски програми Съвременна философия (продължена от Хари Паницидис) и Социална философия (с Райчо Пожарлиев).

2002 – Участие в екип на МОН, разработил Проектозакон за научните степени и звания

2002 – Инициатива за създаване на БИБЛИОТЕЧЕН СЪВЕТ на специалност Философия.

2002 – Иницииране и участие в написването (заедно с доц. Нели Огнянова, доц. Татяна Буруджиева, доц. Недялка Видева, доц. Милена Стефанова) на ПРАВИЛНИК ЗА ОБУЧЕНИЕТО В МАГИСТЪРСКАТА СТЕПЕН. Основната идея: авторско-мениджърски тип организация на обучението, организационна и финансова автономия на всяка програма.

2001 – Предложение (заедно с Павел Павлов) към Лютви Местан, депутат от ДПС, за въвеждане на свободен платен прием в Магистърската степен

2001 – магистърска програма ВИРТУАЛНА КУЛТУРА.

2001 – Предложение за създаване на СТОПАНСКИ СЪВЕТ, включваш преподаватели и студенти, към всяка от университетските сгради с оглед на нейното по-добро стопанисване.

1999-2001 – Участвах в инициативата на проф. Минко Балкански за предоставяне на компютри на българските училища и 2 години бях негов заместник.

1999 – Инициатива за издаване (заедно с Николай Гочев, Тодор Ялъмов, Павел Павлов и Огнян Ковачев) на ВЕСТНИК за университетски реформи АЛМА МАТЕР.

1997 – Инициатива за създаване на АСИСТЕНТСКИ КОЛЕГИУМ в СУ „Свети Климент Охридски“ (заедно със Сергей Игнатов и Николай Гочев).

1994 – Предложение за въвеждане на дисциплина ФИЛОСОФСКА АНТРОПОЛОГИЯ в специалност Философия.

1993 – Съосновател на Международната олимпиада по философия.

1993 – Предложение за създаване на Колегиум в специалност Философия.

1991 – Предложение за НОВ УЧЕБЕН ПЛАН на специалност Философия, основан на принципа на разграничението между Дисциплина и Курс (покриване хорариума на учебните дисциплини чрез предлагане на няколко, вкл. алтернативни и допълващи се, курсове от по 30 ч.).

1990 – Участие в колектив (с Александър Андонов и Стоян Асенов), създаване на проект и организация за въвеждане на предметен цикъл Философия в средното образование.

1989 – Идея, инициатива и ръководител на екип (включващ Георги Прохаски, Асен Мичковски, Тихомир Безлов и адв. Стефан Тончев) за създаване на образователна икономическа игра.  Едно издание през февруари 1990 г. – БизнесБорсаБанки (по аналогия с играта Monopoly).

1988 – Идея (м. май 1988), инициатива (м. октомври 1988) и съосновател (заедно с Александър Андонов и Стоян Асенов, м. октомври 1988-м.юни 1990) на Олимпиада по философия за ученици. Първо провеждане – 3-4 юни 1990 г., Пловдив.

 

 

ПУБЛИКАЦИИ

МОНОГРАФИИ

2019 – Битие и възможност. Опит за екзистенциална антропология. София: Кортекс.

2013 – Философска антропология. Идея, генезис, позиции. София: Изток-Запад.

2013 – Битие и възможност. Към философия на архитектурата. София: Изток-Запад.

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

2019 – Философия за 10 клас (В съавт. с Росен Люцканов, Райчо Пожарлиев, Пламен Макариев, Христо Стоев, Розелина Найденова-Пириндева).

2019 – Философия за 9 клас  (В съавт. с Райчо Пожарлиев, Пламен Макариев, Христо Стоев, Розелина Найденова-Пириндева).

2018 – Философия за 8 клас   (Съавт. с Росен Люцканов, Пламен Макариев, Райчо Пожарлиев, Христо Стоев, Розелина Найденова-Пириндева).

2006 – Философия. Електронен учебник (с Райчо Пожарлиев).

2006 – Свят и личност. Електронен учебник.

2006 – Етика и право. Електронен учебник (с Райчо Пожарлиев).

2004 – Философия на изкуството. Тематична антология.

2004 – Свят и личност. Работна тетрадка.

2002 – Свят и личност. Учебно помагало.

2002 – Етика и право. Философия. Книга за учителя (с Райчо Пожарлиев).

2002 – Етика и право. Антология по право.

2002 – Етика и право. Антология по етика.

2001 – Философия. Хронологична антология. От Талес до Дерида. (с Димка Гичева и Хари Паницидис).

2001 – Философия. Учебник (с Райчо Пожарлиев).

2001 – Философия. Систематична антология.

2001 – Етика и право. Учебник (с Райчо Пожарлиев).

1996 – Философия. Систематична антология (с Райчо Пожарлиев)

1996 – Философия на изкуството. Тематична антология.

1995 – Философия. Въведение. Учебник (с Пламен Макариев и Райчо Пожарлиев).

1995 – Философия на правото. Учебник (с Димитър Тафков).

1995 – Философия на правото. Антология (с Димитър Тафков).

1994 – Философия. Учебник (с Пламен Макариев и Райчо Пожарлиев).

1992 – Философия. Антология [хронологична] (с Димка Гичева и Александър Гънгов).

1991 – Философия. Тематична антология (с Д. Денков).

СТАТИИ

Граждански добродетели и автентичност в епохата на Интернет. – В: Моралът в българските медии. ИФИ-БАН. София: 2009.

За изначалното – Хегел и Шелер. – В: Хегел и съвременното философстване. Сборник материали от научна конференция, посветена на 80-годишнината на Генчо Дончев. София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“. (под печат)

Футуристичната дезинтеграция. – Във: Philosophia prima. № 3. 2008. (под печат)

Михалчев и метафизиката. – В: Димитър Михалчев и хоризонтите в българската философия. София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“. 2008 (под печат)

Изначалното и последното. – В: По пътя към Битие и време. Сборник статии. НБУ. 2008.

Rethinking modality: Nicholas of Cusa and Martin Heidegger (Abstract). – In: 16th Days of Frane Petric. Zagreb: Hrvatsco filozofsco drustvo. 2007.

Heidegger’s Ontology and Rethinking Modality. – In: Being and Knowledge. 2007. Forthcoming.

Феноменология и антропология в Хегеловата систематика. – В: 200 г. Феноменология на духа. Сборник статии. 2007. (под печат)

Към онтология на спомена. – В: Онтологични ситуации. Сборник в чест на проф. Александър Андонов. С., 2006.

Кант и Мондриан. – В: Кант и трансценденталната философия. Съставител Иван Стефанов. Изд. ЛИК, С., 2000 г.

ДОКЛАДИ НА МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivan Kolev (2009) Overcomming of Metaphysics. – In: The Stakes of Contemporary Ontological Thinking – Sofia International Conference on Ontology – Юни, 18-20 – 2009

Ivan Kolev (2008) Modal Thinking in Philosophical Anthropology. – In: XXII World Congress of Philosophy – Seoul, Korea, 30 July – 5 August 2008.

Ivan Kolev (2008) Possibilia as modal being. – In: 100 Years Merleau-Ponty. Sofia University. 14-16 March 2008.

Ivan Kolev (2007) Rethinking modality: Nicholas of Cusa and Martin Heidegger (Abstract). – In: 16th Days of Frane Petric. Zagreb: Hrvatsco

ДОКЛАДИ НА НАЦИОНАЛНИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Иван Колев (2011) Diligentia – една нужна добродетел. – В: Етиката в българската наука. Седма национална конференцияяя по етика. БАН/УНСС. 4-5 ноември 2011.

Иван Колев (2009) Хусерл, Ясперс и Шелер – читатели на Битие и време. – На конференция: Езикът на битието. ИФИ, БАН. 2009.

Иван Колев (2009) Свобода и(ли) Солидарност. – На конференция: Българският преход – 20 години по-късно. БАН. 2009.

Иван Колев (2009) Преодолима ли е метафизиката. – На конференция: Трансценденталните езици на метафизиката. Философски факултет на ЮЗУ, Благоевград. 2009, Май, 19.

Иван Колев (2008) Разтворената книга. – На конференция по случай 190-годишнината от рождението на Крал Маркс. СУ, 23-24 октомври. 2008

Иван Колев (2008) Отношение и интенционалност. – На конференция 2008, Юни, 20 – Съзнанието. Конференция в чест на Аристотел Гаврилов – СУ, Ректорат, зала 1.

Иван Колев (2008) Гражданскидобродетели и автентичност в епохата на Интернет. – На конференция Моралът в българските медии. Пета национална конференция по етика. БАН.

Иван Колев (2008) Религия и образование (За философията в Концепцията за обучение по религия на Обществения съвет). – На конференцията: Вяра и разум за гражданско общество у нас. Научна конференция в СУ.

Иван Колев (2008) За изначалното – Хегел и Шелер. – На конференцията: Хегел и съвременното философстване. Конференция в чест на 80-годишнината на Генчо Дончев СУ.

Иван Колев (2007) Михалчев и метафизиката. – На конференцията: Димитър Михалчев и хоризонтите в българската философия. Конференция по случай 40 години от смъртта на Димитър Михалчев. СУ.

Иван Колев (2007) Изначалното и последното. – На конференция по повод българския превод на „Битие и време“ и 80 годишнината от публикуването на книгата. – Нов български университет.

Иван Колев (2006) Феноменология и антропология в Хегеловата систематика. – На конференция по случай 200 г. от публикуването на „Феноменология на духа“ на Хегел. СУ.

Иван Колев (2006) Към онтология на спомена. – На конференцията: Онтологически ситуации. По случай 60 г. от рождението на проф. Александър Андонов.

НАУЧЕН РЕДАКТОР НА КНИГИ

Библиотека КАСТАЛИЯ в издателство ЛИК

2003 – ДарвинЗа изразяването на емоциите при човека и животните. Прев. Константин Янакиев. – Касталия № 29.

1999 – ДекартРазсъждение за метода. Прев. Донка Меламед. – Касталия №26.

1999 – ДекартМетафизични размишления. Прев. Атанас Драгиев. – Касталия № 24.

1998 – ХансликЗа музикално красивото. Прев. Мария Добревска– Касталия № 32.

1998 – ДилтайФилософия на светогледите. Прев. Карл Сабитаев– Касталия № 22.

1997 – ДворжакИсторията на изкуството като история на духа. Прев. Хариета Браун.  – Касталия № 31.

1996 – РикьорЖивата метафора. Прев. Васил Пенчев. – Касталия № 30.

1996 – ЯсперсДуховната ситуация на времето. Прев. Никола Георгиев. – Касталия № 25.

1996 – ЕлеатиФрагменти. Прев. Любомира Радоилска– Касталия № 23.

1996 – БахтинФилософия на словесността. Прев. Никола Маринов. – Касталия № 20.

1995 – ЛеонардоТрактат за живописта. Прев. Владимир Свинтила– Касталия № 14.

1995 – ГьотеМаксими, размисли, фрагменти. Прев. Недялка Попова. – Касталия № 11.

1995 – КандинскиЗа духовното в изкуството. Прев. Хариета Константинова. – Касталия № 19.

1995 – СтоициФрагменти. Прев. Силвия Минева. – Касталия № 18.

1995 – КандинскиТочка и линия в равнината. Прев. Никола Георгиев– Касталия № 27.

1995 – ШатобрианГеният на християнството. Прев. Лидия Сталева. – Касталия № 17.

1995 – ПрокълПървооснови на теологията. ПревНора Димитрова.  – Касталия № 16.

1995 – Тома от АквиноЗа човека. Прев. Цочо Бояджиев. – Касталия № 15.

1995 – ШпенглерЗалезът на Запада, Т. 1, 2. Прев. Лазарова. – Касталия № 5.

1994 – КамюРазбунтуваният човек. Прев. Рени Мъглова. – Касталия № 12.

1994 – БергсонИнтуиция и интелект. Прев. Розалия Йорданова. – Касталия № 10.

1994 – СартрБодлер. Прев. Лидия Сталева. – Касталия № 9.

1994 – Питагор и питагорейците. Прев. Александър Кашъмов, Илия Панчовски, Стоян Терзийски. – Касталия № 8.

1994 – НицшеПисма. Прев. Георги Кайтазов. – Касталия № 7.

1994 – ШлайермахерЗа религията. Прев. Карл Сабитаев. – Касталия № 6.

1994 – ФлоренскиИконостас – Касталия № 4.

1993 – КантПролегомени. Прев. Валентина Топузова. – Касталия № 3. Преиздание.

1993 – НовалисУчениците от Саис. Прев. Никола Георгиев – Касталия № 2.

1993 – ШекспирСонети. Прев. Владимир Свинтила – Касталия № 1.

Под печат:

 • НютонМатематически начала на натуралната философия. Касталия № 21.
 • ХилдебрантПроблемът за формата. Прев. Галя Баева. Касталия № 28.