Касталия

– Един сайт на Иван Колев –

Автор: Philo-Sofia Page 2 of 3

Преводи

Имам една преведена книга (Жан-Пол Сартр), няколко автора (Габриел Марсел, Жорж Гусдорф, Жан-Пол Сартр) в сборници, а също множество малки фрагменти от книги, публикувани в антологиите по философия.

 

 

Сборници

Сборници, издавани в съставителство с колеги.

Гичева-Гочева, Димка/ Колев, Иван/ Паницидис, Хараламби (Съст. ) (2018) Предизвикателството Аристотел. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.

Колев, Иван/ Асенов, Стоян (Съст.) (2016) Философия на конкретното. Сборник в чест на проф. Райчо Пожарлиев. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.

Янакиев, Константин/Колев, Иван (Съст.) (2016) Обяснение и разбиране. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.

Русев, Панчо/ Цацов, Димитър/ Колев, Иван/ Рачева, Цветина/Пунчев, Иван (Съст.) (2008) Философията на немския идеализъм в България. Юбилеен сборник по случай 80-годишнината на Генчо Дончев. София: АртГраф.

 

 

Инициативи

2022 – FB група Humanities and Scientometrics.

2022 – Alma Mater Philosophorum. Алманах на спец. Философия

2021 – ThesaurusSophia University Philosophy Dictionary

2021 – Философски филмов фестивал

2021 – FB група Олимпиада по философия.

2020 – FB група Българско философско общество.

2020 – Философски архив на спец. Философия във Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

2019 – Съвет на ръководителите на катедри в СУ “Св. Кл. Охридски“.

2018 – бакалавърска програма Философия и английски език.

2018годишници Vita universitatis, СУ.

2017 – Инициатива World Educational Olympiad.

2015 – Ежегодни конференции Aisthetikos [в памет на Исак Паси] (6).

2014 – МП Философска антропология (5).

2013 – Ежегодни конференции Съзнанието [в памет на Димитър Михалчев и Аристотел Гаврилов] (9).

2012 – Българско философско общество (10).

2003 – Сп. Сократ (3).

2002 – МП Виртуална култура.

2001 – платен прием в МП на университетите (20).

1997 – Асистентски колегиум. Сред основателите са също: Тодор Ялъмов, Павел Павлов, Димка Гочева, Николай Гочев.

1993 – Международна олимпиада по философия (30).

1992 – Сп. Философия (МОН) (30).

1992 – Кандидатстудентски изпит по Философия в СУ (30).

1992Библиотека Касталия (7).

1990 – Програми по философия за средното училище, антологии и учебници.

1988 – Национална олимпиада по философия (33).

 

 

Монографии

 

 

Списания

В началото на 90-те започнахме да издаваме и списания. На едно от тях (Философия, издавано от МОН) съм инициатор.

В друго (Philosophia, издавано от изд. ЛИК на Любен Козарев, който днес води Изток-Запад) бях поканен от Любен Сивилов да участвам. Предложих названието да е с гръцкото изписване, което се прие.

Редколегията се състоеше от четирима души: Любен Сивилов, Ламбо Кючуков, Димитър Денков и Иван Колев. Редувахме се всеки от нас да бъде водещ редактор на отделен брой и така всеки от нас съставяше своя брой напълно самостоятелно.

Излязоха общо 8 броя в периода 1991-1993 г.

Бях водещ редактор на броеве №1, № 4 и № 8.

Списание ФИЛОСОФИЯ, издание на МОН, първоначално излизаше като История и философия, но след това се отдели като самостоятелно списание с главен редактор проф. Ради Радев, когото предложих на г-жа Надежда Филипова, главен експерт по философия и история в МОН, и той беше утвърден за такъв.

В един период издавах сп. СОКРАТ, което финансирах сам.

Понастоящем участвам в издаването на 3 списания като член на техните редколегии:

 

Библиотека ПАНДЕКТИ

Паралелно с работата по учебника Философия на правото (1995) и антологията към него реших да издавам класически книги по философия и теория на правото. Нарекох поредицата ПАНДЕКТИ, защото бях очарован от римското право и от тогава събирам всякакви книги по история на римското право.

Лесно може да се забележи, че структурата на учебника по Философия на правото (1995)  е в съответствие със структурата в класическите изложения на римското право.

Насърчително беше и това, че най-голямата книжна поредица на СУ „Св. Климент Охридски“, УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА, е започнала с тритомен превод на монументален труд (над 1000 страници!) по основи на римското право: Paul-Frédéric Girard (1896) Manuel élémentaire de droit romain, Description matérielle : In-8° , XVI-1050 p. Édition : Paris : A. Rousseau , 1896.

Paul-Frédéric Girard (1852-1926)

През 1996 г. започнах нова поредица ПОРТРЕТИ.

Но от нея излезе само една книга – биографията на Хегел, написана от един от най-ярките философи на България през първата половина на 20 век.

 

 

 

 

Учебници

От пролетта на 1990 г. до днес съм издал няколко десетки (30+) учебни издания (учебници, антологии и книги за учителя)  с голяма група от съавтори: Димитър Денков, Райчо Пожарлиев, Пламен Макариев, Александър Гънгов, Димка Гичева, Хари Паницидис, Димитър Тафков, Розелина Найденова-Пириндева, Христо Стоев,  Людмила Андреева, Ангел Стефанов, Доротея Ангелова, Росен Люцканов, Тодор Ялъмов, Георги Герджиков и Владимир Теохаров.

 

 

СПИСЪК НА ИЗДАНИЯТА

2021 – Философия и ценности. 12 клас. (в съавт. с Владимир Теохаров)

2021 – Гражданско образование. 12 клас. Безплатно електронно издание (в съавт. с Тодор Ялъмов и Георги Герджиков)

2021 – Гражданско образование. 12 клас. (в съавт. с Тодор Ялъмов и Георги Герджиков)

2020 – Философия и политика. 12 клас. (в съавт. с Пламен Макариев)

2020 – Култура на мисленето. 11 клас. (в съавт. с Ангел Стефанов, Доротея Ангелова)

2020 – История на идеите. 11 клас. (в съавт. с Райчо Пожарлиев)

2020 – Гражданско образование. 12 клас. Безплатно електронно издание (в съавт. с Пламен Максариев и Розелина Найденова-Пириндева)

2020 – Гражданско образование. 11 клас. (в съавт. с Пламен Макариев и Розелина Найденова-Пириндева)

2019 – Философия. 10 клас. (в съавт. с Росен Люцканов, Райчо Пожарлиев, Пламен Макариев, Христо Стоев, Розелина Найденова-Пириндева).

2019 – Философия. 10 клас. Книга за учителя (в съавт. с Росен Люцканов, Райчо Пожарлиев, Пламен Макариев, Христо Стоев, Розелина Найденова-Пириндева).

2018 – Философия. 9 клас. (в съавт. с Райчо Пожарлиев, Пламен Макариев, Христо Стоев, Розелина Найденова-Пириндева).

2018 – Философия. 9 клас. Книга за учителя. (в съавт. с Райчо Пожарлиев, Пламен Макариев, Христо Стоев, Розелина Найденова-Пириндева).

2017 – Философия. 8 клас. Книга за учителя. (в съавт. с Людмила Андреева, Райчо Пожарлиев, Христо Стоев, Розелина Найденова-Пириндева)

2017 – Философия. 8 клас (в съавт. с Людмила Андреева, Райчо Пожарлиев, Христо Стоев, Розелина Найденова-Пириндева).

2006 – Философия. Електронен учебник (с Райчо Пожарлиев).

2006 – Свят и личност. Електронен учебник.

2006 – Етика и право. Електронен учебник (с Райчо Пожарлиев).

2003 – Философия на изкуството. Тематична антология.

2004 – Свят и личност. Работна тетрадка.

2002 – Свят и личност. Учебно помагало.

2002 – Етика и право. Философия. Книга за учителя (с Райчо Пожарлиев).

2002 – Етика и право. Антология по право.

2002 – Етика и право. Антология по етика.

2001 – Философия. Хронологична антология. От Талес до Дерида (с Димка Гичева и Хари Паницидис).

2001 – Философия. Учебник (с Райчо Пожарлиев).

2001 – Философия. Систематична антология.

2001 – Етика и право. Учебник (с Райчо Пожарлиев).

1996 – Философия. Систематична антология (с Райчо Пожарлиев).

1996 – Философия на изкуството. Тематична антология.

1995 – Философия. Въведение. Учебник (с Пламен Макариев и Райчо Пожарлиев).

1995 – Философия на правото. Учебник (с Димитър Тафков).

1995 – Философия на правото. Антология (с Димитър Тафков).

1994 – Философия. Учебник (с Пламен Макариев и Райчо Пожарлиев).

1992 – Философия. Антология [хронологична] (с Димка Гичева и Александър Гънгов).

1991 – Философия. Антология (с Д. Денков).

1990 – Антология по философия. Част I (с Д. Денков).

 

Библиотека КАСТАЛИЯ

В периода 1992-1999 г. активно издавах книги. Най-голямата поредица нарекох КАСТАЛИЯ по идея, взета от една от любимите ми книги – „Игра на стъклени перли“ от Херман Хесе.

 

 

 

 

Списък на книгите (от последни към първи)

2003 – ДарвинЗа изразяването на емоциите при човека и животните. Прев. Константин Янакиев. Касталия № 29.

1999 – ДекартРазсъждение за метода. Прев. Донка Меламед. Касталия №26.

1999 – ДекартМетафизични размишления. Прев. Атанас Драгиев. Касталия № 24.

1998 – ХансликЗа музикално красивото. Прев. Мария ДобревскаКасталия № 32.

1998 – ДилтайФилософия на светогледите. Прев. Карл СабитаевКасталия № 22.

1997 – ДворжакИсторията на изкуството като история на духа. Прев. Хариета Браун.  – Касталия № 31.

1996 – РикьорЖивата метафора. Прев. Васил Пенчев. Касталия № 30.

1996 – ЯсперсДуховната ситуация на времето. Прев. Никола Георгиев. – Касталия № 25.

1996 – ЕлеатиФрагменти. Прев. Любомира РадоилскаКасталия № 23.

1996 – БахтинФилософия на словесността. Прев. Никола Маринов. Касталия № 20.

1995 – ЛеонардоТрактат за живописта. Прев. Владимир СвинтилаКасталия № 14.

1995 – ГьотеМаксими, размисли, фрагменти. Прев. Недялка Попова. Касталия № 11.

1995 – КандинскиЗа духовното в изкуството. Прев. Хариета Константинова. Касталия № 19.

1995 – СтоициФрагменти. Прев. Силвия Минева. Касталия № 18.

1995 – КандинскиТочка и линия в равнината. Прев. Никола ГеоргиевКасталия № 27.

1995 – ШатобрианГеният на християнството. Прев. Лидия Сталева. Касталия № 17.

1995 – ПрокълПървооснови на теологията. ПревНора Димитрова.  Касталия № 16.

1995 – Тома от АквиноЗа човека. Прев. Цочо Бояджиев. Касталия № 15.

1995 – ШпенглерЗалезът на Запада, Т. 1, 2. Прев. Лазарова. Касталия № 5.

1994 – КамюРазбунтуваният човек. Прев. Рени Мъглова. Касталия № 12.

1994 – БергсонИнтуиция и интелект. Прев. Розалия Йорданова. Касталия № 10.

1994 – СартрБодлер. Прев. Лидия Сталева. Касталия № 9.

1994 – Питагор и питагорейците. Прев. Александър Кашъмов, Илия Панчовски, Стоян Терзийски. – Касталия № 8.

1994 – НицшеПисма. Прев. Георги Кайтазов. Касталия № 7.

1994 – ШлайермахерЗа религията. Прев. Карл Сабитаев. Касталия № 6.

1994 – ФлоренскиИконостас. Касталия № 4.

1993 – Кафка, Дневници, Касталия № 3.

1993 – КантПролегомени. Прев. Валентина Топузова. Касталия № 3. Преиздание.

1993 – НовалисУчениците от Саис. Прев. Никола Георгиев. Касталия № 2.

1993 – ШекспирСонети. Прев. Владимир Свинтила. Касталия № 1.

 

Архитектура

Блог Стара София

Стара София

Buckminster Fuller

Frank Lloyd Wright

Kisho Kurokawa

Norman Foster

Peter Zumhtor

Zaha Hadid

Поезия

Charles Baudelaire

Rainer Maria Rilke

Александр Блок

Александр Пушкин

Евгений Баратынский

Марина Цветаева

Петя Дубарова

Сергей Есенин

 

© 2019 Иван Колев, Всички права запазени.